Industrial PCs

Partner for Your Success, Acetec

Industrial PCs

에이스택은 고온, 분진 진동, 충격등의 환경에 노출된 산업용 컴퓨터에 요구 되는 방진, 내진, 온도 처리에 대한 전문 기술을 보유 하고 있습니다. 산업용 컴퓨터에 요구되는 방진, 내진, 온도 처리에 대한 전문 기술을 바탕으로 산업 현장에 최적화 된 시스템 디자인과 샤시, 방열 장치등의 설계를 통하여 특수 목적의 고객 맞춤형 산업용 컴퓨터를 설계하고 제작 및 생산 서비스 솔루션을 제공 합니다.
밀기 아이콘
다른 제품을 확인하시려면 화면을 좌우로 밀어주세요.
 • Product Image
 • Coolling
 • CPU Default
 • CPU Optins
 • Memory
 • Storage
 • Rear I/O Ports
 • Expansion BUS
 • Information
 • ACE-BoxIPC-C4L3
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel® Celeron® J1900 (SOC)
  (2M Cache Quad Core 2.00GHz Up to 2.41GHz )
 • CPU Optins
 • N/A
 • Memory
 • 1 x 4GB SO-DIMM DDR3 (SOC/ 4GB Max)
 • Storage
 • 2.5" HDD 500GB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (2560 x 1600@60Hz)
  1 x HDMI (1920 x 1200@60Hz)

  2 x RJ45 for GbE
  2 x WiFi Antenna Hole(Option)


  4 x USB 2.0 (Rear x 4)
  1 x USB 3.0 (Front x 1)  4 x RS-232/422/485
  One of the port support 8-bit DIO
 • Expansion BUS
 • 3 x Mini PCIe
  1 x SIM Socket
 • Information
 • ACE-BoxIPC-79L2D
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel® Core™ i7-9700TE
  (12M Cache, 8 Core 1.8GHz up to 3.80GHz)
 • CPU Optins
 • Intel® Core™ i5-9500TE

 • 2 x 2GB SO-DIMM DDR3 (16GB Max)
 • Storage
 • HDD 500GB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x DP (4096 x 2160@60Hz)
  1 x HDMI (4096 x 2160@24Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x Audio MIC-in/Line-in/Line-out
  4 x USB 2.0 (Front x 2, Rear x 2)
  4 x USB 3.0 (Rear x 4)
  1 x Keyboard, Mouse
 • 1 x RS-232/422/485
 • Expansion BUS
 • 1 x Mini PCIe
 • Information
 • ACE-BoxIPC-53L2-S2
 • Coolling
 • Fanless Sysem
 • CPU Default
 • Intel® Core™ i5-3340M
  (3M Cache, Dual Core 2.7GHz up to 3.4GHz)
 • CPU Optins
 • Intel® Core™ i7-3610QM
  (6M Cache, Quad Core 2.3GHz up to 3.30 GHz)
  Intel® Core™ i3-3120M
  (3M Cache, Dual Core 2.5GHz)
 • Memory
 • 2 x 2GB SO-DIMM DDR3 (16GB Max)
 • Storage
 • HDD 1TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (2048 x 1536@60Hz)
  1 x DVI-D (1920 x 1080@60Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x Audio
  6 x USB 2.0 (Front x 4, Rear x 2)
  2 x USB 3.0 (Rear x 2)
  6 x RS-232/422/485
 • Expansion BUS
 • 2 x PCI

  2 x Mini PCIe
  1 x SIM slot
 • Information
 • ACE-BoxIPC-74L2D
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel® Core™ i7-4700EQ (SOC)
  (6M Cache, Quad Core 2.4GHz up to 3.4GHz)
 • CPU Optins
 • Intel® Core™ i5-4400E (SOC)
  (3M Cache, Dual Core 2.7GHz up to 3.30GHz)
  Intel® Core™ i3-4110E (SOC)
  (3MCache, Dual Core 2.4GHz)
 • Memory
 • 2 x 2GB SO-DIMM DDR3 (16GB Max)
 • Storage
 • HDD 500GB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x DVI-I (1920 x 1200@60Hz)
  1 x HDMI (4096 x 2034@24Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x Audio MIC-in/Line-in/Line-out
  4 x USB 2.0 (Front x 2, Rear x 2)
  2 x USB 3.0 (Rear x 2)
  1 x Keyboard, Mouse
  4 x RS-232
 • Expansion BUS
 • 1 x Mini PCIe
 • Information
 • ACE-BoxIPC-74L2-S4
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel® Core™ i7-4770TE
  (8M Cache, Quad Core 2.3GHz up to 3.3GHz)
 • CPU Optins
 • Intel® Core™ i5-4570TE
  (4M Cache, Dual Core 2.7GHz up to 3.3GHz)
  Intel® Core™ i3-4340TE
  (4M Cache, Dual Core 2.6GHz)
 • Memory
 • 2 x 2GB SO-DIMM DDR3 (16GB Max)
 • Storage
 • HDD 1TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (1920 x 1200@60Hz)
  1 x DVI-D (1920 x 1200@60Hz)
  1 x DP (3200 x 2000@60Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x Audio MIC-in/Line-in/Line-out
  2 x USB 2.0 (Rear x 2)
  4 x USB 3.0 (Rear x 4)
  6 x RS-232/422/485
 • Expansion BUS
 • 1 x PCIe x16 slot

  3 x PCI Slot
  1 x Mini PCIe
 • Information
 • ACE-BoxIPC-76L2D
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel® Core™ i7-6700TE
  (8M Cache, Quad Core 2.4GHz up to 3.4GHz)
 • Memory
 • 2 x 4GB SO-DIMM DDR4 (32GB Max)
 • Storage
 • HDD 1TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (1920 x 1200@60Hz)
  1 x DVI-D (1920 x 1200@60Hz)
  1 x DP (4096 x 2304@60Hz)
  2 x RJ45 for Gb
  1 x Audio MIC-in/Line-ou
  2 x USB 2.0 (Front x 2)
  4 x USB 3.0 (Rear x 4)
  1 x RS-232
  Option (1 x RS-232/422/485, 2 x RS-232)
 • Expansion BUS
 • 1 x Mini PCIe
 • Information
 • ACE-MILPC-71L5
 • Coolling
 • Fanless System
 • CPU Default
 • Intel Core i7-610E
  (4M Cache, Dual Core 2.53GHz up to 3.2GHz)
 • CPU Optins
 • Memory
 • 2 x 2GB SO-DIMM DDR3 (8GB Max)
 • Storage
 • SSD 65GB
 • Rear I/O Ports
 • 2 x DVI-D(MS-J1 Connector)
  2 x RJ45 for GbE(MS-J2 Connector)
  1 x MS-J2 Line-out(MS-J2 Connector)
  1 x MS-J2 Mic-in(MS-J2 Connector)
  6 x USB 2.0 (MS-J2 Connector)
 • Expansion BUS
 • 2 x Mini PCIe
 • Information

TOP